All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『霊枢』 腸胃第三十一(ちょうい)

『霊枢』

腸胃第三十一(ちょうい)

黄帝問于伯高曰.余願聞六府傳穀者.腸胃之小大長短.受穀之多少.奈何.

伯高曰.請盡言之.

穀所從出入.淺深遠近長短之度.

脣至齒.長九分.

口廣二寸半.

齒以後至會厭.深三寸半.大容五合.

舌重十兩.長七寸.廣二寸半.

咽門.重十兩.廣二寸半.至胃長一尺六寸.

胃.紆曲屈伸之.長二尺六寸.大一尺五寸.徑五寸.大容三斗五升.

小腸.後附脊.左環廻周疊積.其注于廻腸者.外附于臍上.廻運環十六曲.大二寸半.徑八分分之少半.長三丈三尺.

廻腸.當臍左環.廻周葉積而下.廻運環反十六曲.大四寸.徑一寸寸之少半.長二丈一尺.

廣腸.傅脊以受廻腸※.左環葉脊上下辟.大八寸.徑二寸寸之太半.長二尺八寸.

腸胃所入至所出.長六丈四寸四分.廻曲環反三十二曲也.