All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『素問』 經絡論篇 第五十七 (けいらくろんへん)

『素問』

經絡論篇 第五十七 (けいらくろんへん)

黄帝問曰.夫絡脉之見也.其五色各異.青黄赤白黒不同.其故何也.

岐伯對曰.經有常色.而絡無常變也.

帝曰.經之常色何如.

岐伯曰.心赤.肺白.肝青.脾黄.腎黒.皆亦應其經脉之色也.

帝曰.絡之陰陽.亦應其經乎.

岐伯曰.

陰絡之色.應其經.陽絡之色.變無常.隨四時而行也.

寒多則凝泣.凝泣則青黒.

熱多則淖澤.淖澤則黄赤.

此皆常色.謂之無病.五色具見者.謂之寒熱.

帝曰善.