All for One すべてはひとりのために。強く、美しく、逞しくをコンセプトにあなたの健康をトータルサポートいたします

menu

ブログ

鍼灸(東洋医学)
『霊枢』 寒熱 第七十(かんねつ)

『霊枢』

寒熱 第七十(かんねつ)

黄帝問于岐伯曰.寒熱瘰癧.在於頚腋者.皆何氣使生.

岐伯曰.此皆鼠瘻寒熱之毒氣也.留於脉而不去者也.

黄帝曰.去之奈何.

岐伯曰.鼠瘻之本.皆在於藏.其末上出於頚腋之間.其浮於脉中.而未内著於肌肉而外爲膿血者.易去也.

黄帝曰.去之奈何.

岐伯曰.請從其本.引其末.可使衰去.而絶其寒熱.審按其道.以予之.徐往徐來.以去之.其小如麥者.一刺知.三刺而已.

黄帝曰.決其生死奈何.

岐伯曰.

反其目視之.其中有赤脉.上下貫瞳子.

見一脉.一歳死.

見一脉半.一歳半死.

見二脉.二歳死.

見二脉半.二歳半死.

見三脉.三歳而死.

見赤脉.不下貫瞳子.可治也.